Šablóna pre projektové návrhy Horizont Európa s komentármi

V rámci európskeho projektu Bridge2HE vytvorili národní kontaktní pracovníci (NCPs) príručku “Bridge2HE Annotated RIA/IA Template”, ktorá má pomôcť žiadateľom o projekty programu Horizont Európa lepšie porozumieť požiadavkám na projektový návrh pre výskumné a inovačné (RIA) a inovačné projekty (IA).

Dokument obsahuje odporúčania národných kontaktov, upozorňuje na novinky v Horizonte Európa, uvádza poznámky hodnotiteľov získané z hodnotiacich správ a poskytuje odkazy na ďalšie zdroje informácií.

NB: Projektová šablóna sa netýka špecifických oblastí EIC Accelerator!

Dokument Bridge2HE Annotated RIA/IA Template si môžete stiahnuť tu (PDF).

Prevzaté z tc.cz.