Horizont Európa v 3 minútach: Paušálne úhrady (lump sums)

V krátkom trojminútovom videu si pozrite, čo znamenajú paušálne úhrady (lump sums) v programe Horizont Európa.

Videá „Horizon Europe in Three Minutes“, ktoré predstavujú novinky programu Horizont Európa pripravil Horizon Europe NCP Portal.