Slovensko začína čerpať nové eurofondy

Slovensko začína čerpať z takmer 13-miliardového balíka nových eurofondov. Európska komisia uhradila prvé zálohové platby na nové eurofondy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) tak získalo na ním riadený hlavný eurofondový program – Program Slovensko – a dva programy Interreg spolu 189,4 milióna eur. Čoskoro budú vyhlásené prvé výzvy z nových eurofondov.

Európska komisia schválila štyri programy politiky súdržnosti pre nové programové obdobie: Program Slovensko, program Interreg Slovensko-Česko a Interreg Slovensko-Rakúsko (spolu zálohové platby vo výške 189,4 milióna eur), ktoré riadi MIRRI SR, a tiež Program Interact (900 000 eur) v gescii Bratislavského samosprávneho kraja.

Medzi prvými budú tiež podporené projekty z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky v regiónoch prechádzajúcich na uhlíkovú neutralitu. Z balíka 441 mil. eur môžu čerpať región horná Nitra, Košický a Banskobystrický kraj.

Najväčšia časť investícií je v Programe Slovensko určená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti, kam patrí aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie (398 mil. eur), zatepľovanie a znižovanie energetickej náročnosti budov (722 mil. eur) a energetická efektívnosť podnikov (78 mil. eur).

Oveľa viac ako doteraz bude Slovensko v novom programovom období investovať do vedy, výskumu, inovácií, priemyselnej transformácie, digitalizácie a podpory rastu malých a stredných podnikov – určených je na to takmer 1,9 mld. eur.

Program Slovensko 2021 – 27 sa rozdeľuje do nasledovných 5 oblasí podpory/cieľov politiky (CP) (Zdroj):

Viac informácií k programu Slovensko

Zdroj: Tlačová správa zo stránky Úradu vlády SR