Správa o stave Európskej únie 2018

Predseda Európskej komisie každý rok v septembri vystupuje v Európskom parlamente so správou o stave Únie, v ktorej hodnotí výsledky dosiahnuté v uplynulom roku a predstavuje priority na budúci rok.  Continue reading “Správa o stave Európskej únie 2018”

Európsky obranný fond je navrhnutý na 13 miliárd eur. Viac než 4 miliardy pôjdu na výskum a inovácie

Európska komisia predstavila ďalší svoj program na obdobie 2021-2027. Európsky obranný fond s rozpočtom 13 miliárd eur poskytne financovanie cezhraničným investíciám do najmodernejších a plne interoperabilných technológií a zariadení v oblastiach, ako je napríklad šifrovaný softvér a technológia bezpilotných lietadiel. Continue reading “Európsky obranný fond je navrhnutý na 13 miliárd eur. Viac než 4 miliardy pôjdu na výskum a inovácie”

Nový Európsky obranný fond podporí aj výskum a inovácie

Európska komisia ohlásila spustenie Európskeho fondu na obranu (European Defence Fund – EDF). Je určený na podporu investícií do spoločného výskumu a vývoja obranných technológií a koordinovaný a lacnejší nákup vojenskej techniky.  Do troch rokov by chcela Únia dosiahnuť rozpočet EDF vo výške 5,5 miliardy eur ročne. Continue reading “Nový Európsky obranný fond podporí aj výskum a inovácie”