Program DREAM podporí nasadenie digitálnych technológií vo výrobnom prostredí až do 30 tisíc eur

Cieľom otvorenej výzvy DREAM je finančne podporiť malé a trhovo orientované projekty malých a stredných podnikov, ktoré spočívajú v integrácii a využívaní digitálnych technológií vo výrobnom prostredí. Finančná podpora DREAM bude pridelená konzorciám, ktoré sa prihlásia do otvorenej výzvy DREAM a preukážu, ako implementácia inovatívnych digitálnych technológií podporuje ekologický prechod výrobných procesov, najmä pokiaľ ide o lepšie a efektívnejšie využívanie zdrojov (energia, voda, zásoby, materiály). Uzávierka: 25.5.2023.

Očakávané technológie v rámci otvorenej výzvy DREAM sú digitálne technológie, ktoré môžu prispieť k riešeniu problémov udržateľnosti a odolnosti procesov:

  • Artificial intelligence, Big Data and analytics
  • Internet of Things (IoT)
  • Cloud Computing
  • Autonomous Robotics
  • Immersive technologies (AR/VR)
  • Simulation
  • System Integration
  • Cybersecurity

Očakávanými priemyselnými odvetviami, na ktoré sa výzva DREAM zameriava, sú:

  • manufacturing industries, including electronics, nanotechnologies, automotive, mechanicals, aerospace, medical & pharmaceutical, construction, energy & utilities, marine (naval industries), metal working, chemicals, food & beverage, logistics, printing, textile, luxury, cosmetics, wood, paper, furniture, consumer products

V rámci tejto otvorenej výzvy DREAM vyberie až 35 projektov. Celkový rozpočet otvorenej výzvy DREAM je 1 050 000 EUR. Maximálna výška finančných prostriedkov na jeden projekt je 30 000 EUR vo forme paušálneho grantu. Finančné prostriedky môžu získať len malé a stredné podniky.

Viac informácií a prihlásenie