Prehľad programov Interreg. Ktoré sú pre Slovensko?

Interreg Europe pomáha regionálnym a miestnym vládam v celej Európe, aby rozvíjali a realizovali lepšiu politiku pre svoj rozvoj. Prostredníctvom vytvorenia prostredia a možností zdieľania riešení má za cieľ zabezpečiť, aby vládne investície, inovácie a úsilie v oblasti ich implementácie viedli k integrovanému a udržateľnému dopadu na ľudí a regióny.
Continue reading “Prehľad programov Interreg. Ktoré sú pre Slovensko?”

Plány EÚ na podporu priemyslu

V rámci prezentácie Stavu únie v roku 2017 predstavila Európska komisia Stratégiu pre priemyselnú politiku: investície do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu. Pozrite sa na opatrenia, ktoré sa spustia v najbližšej dobe. Continue reading “Plány EÚ na podporu priemyslu”

Smarter Region: medzinárodné partnerské stretnutie (Ostrava, 5.10.2017)

Začiatkom októbra sa v Ostrave uskutoční medzinárodná konferencia a bilaterálne stretnutia, zamerané na obchodné spoločnosti, univerzity a výskumné ústavy z celej Európy. Continue reading “Smarter Region: medzinárodné partnerské stretnutie (Ostrava, 5.10.2017)”

Možnosť účasti slovenských firiem v programe EÚ Gateway to Korea na tému Green Energy Technologies

Veľvyslanectvo SR v Soule si dovoľuje informovať o pripravovanej obchodnej misii v rámci programu EU Gateway to Korea, ktorá sa uskutoční v Soule v dňoch 29. januára – 02. februára 2018 a bude zameraná na technológie pre ekologickú energetiku. Continue reading “Možnosť účasti slovenských firiem v programe EÚ Gateway to Korea na tému Green Energy Technologies”

Podpora pre startupy aktívne v oblasti obehového hospodárstva

Štvrtá kampaň U-START, ktorá prebieha do 8. septembra 2017, je organizovaná v spolupráci s EIT RawMaterials. Podporí európske začínajúce podniky s inovatívnymi a udržateľnými nápadmi v oblasti obehového hospodárstva a mestskej ťažby. Continue reading “Podpora pre startupy aktívne v oblasti obehového hospodárstva”

Školenia EK o obehovom hospodárstve pre podporné organizácie

V rámci novej iniciatívy Európskej komisie, zameranej na obehové hospodárstvo (circular economy), ktoré rieši celú škálu problémov od vývoja produktu až po zhodnocovanie odpadu (o ktorej som písal v predchádzajúcom článku), sa uskutočnia školenia pre podporné organizácie, ktoré podporujú firmy pri ich podnikateľských aktivitách spojených s obehovým hospodárstvom (napr. asociácie, zväzy, komory). Continue reading “Školenia EK o obehovom hospodárstve pre podporné organizácie”

Uzávierky pre projekty na zelené technológie, ochranu prírody a klímu programu Life+ sú 7.-14.9.2017

V období 7. až 14. septembra 2017 uzavrie program LIFE+ výzvu na predkladanie návrhov pre projekty zamerané na zelené technológie, ochranu prírody a klímu. 291 miliónov pôjde na životné prostredie a 82 miliónov na klimatické aktivity.  Continue reading “Uzávierky pre projekty na zelené technológie, ochranu prírody a klímu programu Life+ sú 7.-14.9.2017”

10 najprelomovejších projektov programu Horizont 2020 pre budúcnosť Európy

Potravinové zásobovanie budúcnosti, urbanistická utópia, hromadná verejná doprava bez emisií, revolúcia v robotike, nápomocné drony, boj proti rakovine, znečistené ovzdušie, efektívna recyklácia plastov, sila z mora či misia na Mars – portál EurActiv.sk prináša na základe magazínu programu Horizon 2020 výber tých najvýznamnejších výsledkov, ktoré budú formovať Európu nasledujúcich 60 rokov.  Continue reading “10 najprelomovejších projektov programu Horizont 2020 pre budúcnosť Európy”

373 miliónov na projekty zamerané na zelené technológie, ochranu prírody a klímu

Koncom apríla spustil program LIFE+ výzvu na predkladanie návrhov pre  projekty zamerané na zelené technológie, ochranu prírody a klímu. 291 miliónov pôjde na životné prostredie a 82 miliónov na klimatické aktivity. Uzávierka výzvy je v septembri 2017 (rôzne termíny pre jednotlivé priority). Continue reading “373 miliónov na projekty zamerané na zelené technológie, ochranu prírody a klímu”

3 nové dôležité iniciatívy EÚ na podporu podnikania, o ktorých by ste mali vedieť. Časť 2: Obehové hospodárstvo

V dnešnej časti predstavujem ďalšiu významnú iniciatívu – obehové hospodárstvo (circular economy), ktoré sa zameriava na celú škálu problémov od vývoja produktu až po zhodnocovanie odpadu. Horizont 2020 vyčlení na tieto aktivity vyše 650 mil. eur a štrukturálne fondy až 5,5 mld. eur.
Continue reading “3 nové dôležité iniciatívy EÚ na podporu podnikania, o ktorých by ste mali vedieť. Časť 2: Obehové hospodárstvo”