Konferencia a partnerské podujatie: Connecting Research Talents to Business in Life Sciences (Bratislava, 23.11.2022)

V Bratislave sa bude 23.11.2022 konať konferencia a partnerské podujatie “Connecting Research Talents to Business”. Pokiaľ pôsobíte v oblasti Life Sciences alebo v príbuzných sektoroch v bratislavskom, trnavskom alebo viedenskom regióne, máte príležitosť prezentovať Vašu spoločnosť v rámci networkingového veľtrhu. Priestor bude vyhradený aj pre individuálne stretnutia s účastníkmi, u ktorých vnímate potenciál pre rozvoj spolupráce.

Zapojiť sa môžete aj do diskusie na tému vytvárania prostredia podporujúceho prepájanie výskumníkov a inovatívnych spoločností v rakúsko-slovenskom pohraničnom regióne. Na záver podujatia bude príležitosť na neformálne rozhovory pri malom občerstvení.  

Podujatia sa zúčastnia doktorandi a doktorandky z oblasti medicíny, farmácie, prírodných a ďalších príbuzných vied, inovatívne firmy, zástupcovia vysokých škôl a výskumných inštitúcií a ďalší kľúčoví inovační aktéri z verejného aj súkromného sektora. 

Konferencia

Cieľom konferencie je prezentovať výsledky projektu CARLiS (Careers in Life Science) a podporiť diskusiu o kariérnom rozvoji doktorandov so zameraním na ich prípravu na kariéru mimo akademickej pôdy.

Kto by sa mal zúčastniť:

  • Zástupcovia vysokých škôl a inštitúcií vykonávajúcich výskum, vrátane manažmentu aj odborníkov v oblasti doktorandského vzdelávania, kariérnej podpory výskumných pracovníkov a spolupráce s podnikateľským sektorom.
  • Zástupcovia podnikateľských združení a spoločností, ako aj zástupcovia miestnej správy a ďalšie zainteresované strany z regionálneho ekosystému, ktoré majú záujem o podporu spolupráce medzi akademickým a súkromným sektorom.

Partnerské stretnutia a networking

Cieľom podujatia je poskytnúť príležitosť na nadviazanie kontaktov medzi doktorandmi, inovatívnymi firmami a ďalšími zainteresovanými stranami v sektore life science prevažne v regióne Bratislavy, Trnavy a Viedne.

Kto by sa mal zúčastniť:

  • Inovatívne spoločnosti pôsobiace v sektore life science (pôsobiace v oblastiach ako zdravie ľudí a zvierat, farmácia, zdravotnícke technológie, biotechnológie, poľnohospodárstvo, životné prostredie, technológie a poradenstvo pre sektor life science atď.)
  • Doktorandi a mladí výskumníci s výskumom alebo zručnosťami, ktoré by mohli byť zaujímavé pre inovatívne spoločnosti.
  • Inštitúcie a iniciatívy podporujúce výskum, kariérny rast výskumných pracovníkov a spoluprácu medzi akademickým a súkromným sektorom.

Viac informácií a bezplatná registrácia