Webinár: Financovanie inovatívnych firiem z programu Horizont Európa (22.11.2022)

Hľadáte spôsob ako získať financie na vaše inovatívne podnikateľské nápady? Je pre vás náročné zorientovať sa v spleti výziev a informácii publikovaných na úrovni Európskej komisie? Účasťou na seminári vám dávame možnosť porozumieť danej problematike a zvoliť si správne zdroje financovania vašich nápadov.

Kedy a kde?                  

22.11.2022, 9:00 – 13:00 hod., Online

Čo sa dozviete?

  • informácie týkajúce sa  programu Horizont Európa 
  • Európska rada pre inovácie (EIC) a jej portfólio schém: od základného výskumu až po úspešné škálovanie
  • spoločné výskumno-inovačné projekty v tematických pilieroch, EIT a partnerstvá, Kaskádové financovanie pre inovačné produkty: od vývoja až na trh
  • kto je oprávnený žiadateľ v rámci nástroja EIC Accelerator v Horizonte Európa a čo EK očakáva, proces prípravy návrhov, hodnotenie, výber + ukážky úspešných projektov
  • akú formu podpory môžete získať od Slovak Business Agency a z iných zdrojov

Lektori:

  • Peter Szuttor – Národný kontaktný bod programu Horizont Európa pre oblasti „Európska rada pre inovácie“ a „Európske inovačné ekosystémy“ v CVTI SR. Pôsobí tiež v rámci celosvetovej siete Enterprise Europe Network.
  • Ivan Filus inovačný expert, konzultant pre inovatívne firmy a výskumné organizácie a Národný kontaktný bod programu Horizont Európa pre oblasti „Európska rada pre inovácie“ a „Európske inovačné ekosystémy“. Vo firme BIC Bratislava sa venuje podpore inovácií vo firmách a regiónoch. Pôsobí aj v rámci celosvetovej siete Enterprise Europe Network.

Odkazy z podujatia