Z júnovej uzávierky EIC Accelerator získa 75 startupov takmer 400 mil. eur. Uspela aj česká firma. Slovenským sa tentokrát nedarilo

Európska komisia vybrala 75 inovatívnych startupov po druhej (júnovej) tohtoročnej uzávierke programu EIC Accelerator. Porota zložená zo skúsených investorov a podnikateľov vypočula 232 spoločností z celkového počtu viac ako 1 000 žiadostí. Spolu 75 vybraných spoločností získa finančné prostriedky vo výške takmer 400 miliónov EUR vo forme kombinácie grantov a kapitálových investícií.

Kapitálové investície sa budú realizovať prostredníctvom fondu EIC, ktorý je teraz plne funkčný. Vybrané spoločnosti majú široké geografické zastúpenie v 21 krajinách. V 20 % spoločností sú generálnymi riaditeľkami ženy.

Okrem toho sa 5. októbra uzavrelo posledné kolo prijímania žiadostí o grant v rámci programu EIC Accelerator, v rámci ktorého predložilo úplné návrhy ďalších 1092 spoločností.

Tu je niekoľko príkladov inovatívnych projektov a spoločností, ktoré získajú podporu:

  • Archimedes Drive (Holandsko) – podpora inovácií v robotickom priemysle – reduktor rýchlosti založený na hladkom valivom kontakte valcov
  • BeeOimpact (Belgicko) – jedinečné riešenie využívajúce ekosystém včiel na získavanie cenných údajov a metrík o biodiverzite
  • iScan (Nórsko) – automatizované skenovanie sietnice na včasné odhalenie diabetických očných ochorení pomocou umelej inteligencie
  • Neuron Soundware (Česko) – včasná detekcia porúch strojov pomocou zvuku, umelej inteligencie a technológií internetu vecí
  • NonInvasive Cortical Bone Microstructure Analysis (Nemecko) – riešenie merajúce kvalitu kortikálnej kosti až na úroveň mikroskopických pórov a nahrádzajúce súčasný štandard na diagnostiku osteoporózy – hustotu kostných minerálov

Ďalšie informácie: