Otvorená výzva Start up Investment pre inovatívne riešenia mestského prostredia a mobility

V súčasnosti je otvorená výzva Start-up Investment Open Call, kde EIT Urban Mobility hľadá startupy ponúkajúce inovatívne riešenia mestskej mobility na vytvorenie sociálnejšieho a zdravšieho prostredia v mestách. V rámci tohto nástroja EIT Urban Mobility spoluinvestuje do podnikov v počiatočnej fáze z členských štátov EÚ a krajín pridružených k Horizontu Európa.

Táto investičná výzva podporuje startupy, podporuje rast a medzinárodnú expanziu. Podporuje tiež startupy z krajín mimo Európy, ktoré chcú rozšíriť svoje podnikanie v európskom ekosystéme súvisiacom s mestskou mobilitou. 

Všetky relevantné informácie, vrátane kritérií oprávnenosti, oblastí investovania, príručky pre žiadateľov a ponúkaných služieb.

Prevzaté zo stránky Národnej kancelárie Horizontu v SR