Webinár: Practical training on Horizon Europe template – How to write a proposal (13.10.2022)

Ako napísať úspešný projektový návrh do programu Horizont Európa? Národná kancelária Horizontu v SR v  spolupráci s agentúrou MakeitEU organizuje webinár s názvom Practical training on Horizon Europe template – How to write a proposal.

Webinár bude zameraný na to, aké informácie je potrebné uviesť v jednotlivých kapitolách projektového návrhu, ako majú byť vzájomne logicky prepojené a ako ich formulovať tak, aby ich externí hodnotitelia vysoko ohodnotili.

Webinár povedie skúsená francúzska konzultantka Marie Prouteau, ktorá má dlhodobé skúsenosti ako externá hodnotiteľka projektových  návrhov v programoch financovaných z EÚ, ale aj ako ich spolutvorkyňa s významným a preukázateľným úspechom.

Webinár je určený všetkým tým, ktorí majú záujem získať financovanie z  programu Horizont Európa, pre projektových manažérov z verejných a štátnych inštitúcii, ale aj pre záujemcov zo súkromného sektora.

Webinár sa uskutoční dňa 13. októbra 2022 od  9:00 do 13:00 hod. online, bude v anglickom jazyku.

Viac informácií a registrácia