Ako je na tom startupový ekosystém na Pobaltí?

CIVITTA v spolupráci so spoločnosťou Google pripravila doteraz najrozsiahlejšiu správu o startupovom ekosystéme v Pobaltí. Výsledky ukazujú, že rastúci počet startupov už teraz generuje veľký hospodársky rast s potenciálom ešte väčšieho vplyvu v budúcnosti. Problémy s hľadaním finančných prostriedkov a talentov však spomaľujú tempo, akým sa startupy môžu rozširovať.

V posledných rokoch sa vo všetkých troch pobaltských krajinách zvýšil počet začínajúcich podnikov. Prvenstvo v týchto pretekoch má Estónsko s najväčším počtom startupov (viac ako 1 300), za ktorým nasleduje Litva (viac ako 1 100) a Lotyšsko (viac ako 600).

Pozrite si viac informácií