Spoločný podnik EÚ pre obehové biohospodárstvo vyhlásil výzvu za 215 mil. eur

Spoločný podnik pre obehové biohospodárstvo (Circular Bio-Based Joint Undertaking) zverejnil výzvu na predkladanie návrhov v celkovej hodnote 215,5 milióna EUR, určenú pre priemyselné subjekty v oblastiach relevantných pre obehové biohospodárstvo. Termín na podávanie žiadostí je 20. september 2023.

Cieľom výzvy je podporiť obehové biohospodárstvo v Európe v 18 rôznych témach s cieľom:

  • urýchliť inovačný proces a vývoj inovatívnych riešení na báze biohospodárstva
  • urýchliť trhové zavádzanie existujúcich vyspelých a inovatívnych bio riešení
  • zabezpečiť vysokú úroveň environmentálnej výkonnosti priemyselných systémov založených na biologických technológiách

MSP sú kľúčovou cieľovou skupinou tejto výzvy a už zohrávajú dôležitú úlohu v existujúcich hlavných projektoch spoločného podniku, pričom predstavujú celkovo viac ako 35 % účastníkov.

Ďalšie informácie o výzve, súvisiacich informačných podujatiach a základné informácie nájdete na webovej stránke spoločného podniku.