17 technologických oblastí pre rozvoj Industry 4.0

Technologické centrum AV ČR pripravilo krátky dokument, kde popisuje aktuálny stav Priemyslu 4.0 a analyzuje 17 technologických oblastí pre jeho rozvoj: pokročilá robotika, big data, digitálne modelovanie, IoT, interakcia človek-stroj, rozšírená realita, virtuálny asistent, získavanie energie, nové senzory, strojové učenie, biosenzory, terahertz, autonómne roboty, mozgové rozhranie, kognitívny computing, kvantové technológie a grafénové technológie.

Continue reading “17 technologických oblastí pre rozvoj Industry 4.0”

Výzva na Digital Innovation Hubs aj pre slovenské organizácie

Európska komisia hľadá organizácie so sídlom v 13 nových členských krajinách, vrátane Slovenska, na zriadenie Digitálnych inovačných miest – Digital Innovation Hub (DIH) v rámci tréningového programu riadenom spoločnosťami PwC a Oxentia. Cieľom je vybudovať 30 DIH v aspoň 8 krajinách. Continue reading “Výzva na Digital Innovation Hubs aj pre slovenské organizácie”

JIC Brno ponúka spoluprácu aj podporu slovenským firmám

Trojmesačný program aj pre zahraničné firmy, vrátane startupov, Industry 4.0 a digitalizácia prevádzok, partner pre FabLab – toto sú možnosti spolupráce firiem s Juhomoravským inovačným centrom (JIC) v Brne, o ktorých informuje MZVaEZ SR. Continue reading “JIC Brno ponúka spoluprácu aj podporu slovenským firmám”

Workshop a partnerské stretnutia k Industry 4.0 – Bezplatne (20.-21.9.2017, Budapešť)

V dňoch 20.-21. septembra 2017 sa v Budapešti konať workshop a partnerské stretnutia pre budúcu spoluprácu vo výskume, inováciách či podnikaní v oblasti Industry 4.0 pod názvom “Central European cooperation for Industry 4.0 workshop”. Očakáva sa účasť až 100 expertov z tejto oblasti. Účasť na podujatí je bezplatná. Viac informácií a registráciu o podujatí nájdete na tejto adrese. Registrácia na partnerské stretnutia (matchmaking) sa nachádza tu. Continue reading “Workshop a partnerské stretnutia k Industry 4.0 – Bezplatne (20.-21.9.2017, Budapešť)”

Niečo o Industry 4.0

Priemysel 4.0 (štvrtá priemyselná revolúcia) je označenie pre súčasný trend digitalizácie, s ňou súvisiacej automatizácie výroby a zmien na trhu práce, ktoré so sebou prinesie. Je jednou z priorít rozvoja priemyslu v Európe a jej reindustrializácie. Pred nedávnom vyšla zaujímavá správa, ktorá predstavuje zásadné trendy a prístupy.
Continue reading “Niečo o Industry 4.0”