Aktualizované vydanie: Sprievodca schémou EIC Accelerator Pilot

Ste inovatívna firma? Máte prelomový produkt pre globálny trh? Ste omnoho lepší ako vaša konkurencia? Máte tím, ktorý dotiahne vývoj produktu a zabezpečí jeho odbyt? Stiahnite si aktualizovanú publikáciu so všetkými informáciami, ktoré potrebujete vedieť na úspešný projekt novej schémy EIC Accelerator Pilot, ktorá nahradila SME Instrument. Financuje granty a investície až do 17,5 mil. eur pre výnimočné inovatívne firmy, ktoré uvádzajú na trh svoje prelomové produkty.

eica-sprievodca-2020-03

Aktualizované vydanie (Marec 2020)

Publikácia je plne adaptovaná na nové podmienky EIC Accelerator Pilot a nové špecifiká výziev pre rok 2020.

Novinky 6. vydania:

 • Novinky od roku 2020
 • Detailný popis májovej špecifickej výzvy a spôsob preukazovania príspevku k cieľom EU Green Deal
 • Vysvetlenie alokácie pre podporu žien vo vedúcich pozíciách firiem
 • Veľká analýza EIC Accelerator od Európskeho dvora audítorov
 • Aktualizácia informácií o EIC Pathfinder ako pokračovateľovi aktivít FET
 • Kaskádové financovanie firiem v programe Horizont 2020
 • Aktualizovaný zoznam úspešných slovenských firiem
 • Odkazy na rozhovory so slovenskými firmami

Obsah publikácie:

 1. Úvod do EIC Accelerator Pilot
 2. EIC Accelerator Pilot: Čo bude podporené
 3. Ako pripraviť a podať návrh projektu
 4. Hodnotenie návrhov projektov
 5. Podporné služby pre úspešné firmy
 6. Seal of Excellence: Podpora pre dobre hodnotené návrhy, ktoré nezískali financovanie
 7. Výsledky EIC Accelerator Pilot
 8. Ďalšie nástroje programu Horizont 2020 na podporu inovatívnych firiem
 9. HORIZONT EURÓPA: Príprava nového programového obdobia (2021-2027)
 10. Kto vám na Slovensku pomôže
 11. Rady a tipy
 12. Odkazy
 13. Prílohy

Publikáciu si môžete bezplatne stiahnuť tu …


Pozrite si tiež: