Vyše 300 miliónov eur z EIC Accelerator na podporu Európskej zelenej dohody

Európska komisia včera zverejnila aktualizáciu zámeru podpory EU Green Deal prostredníctvom májovej uzávierky EIC Accelerator, kde bude možné podávať len projekty, ktorých dopad je v súlade s novou legislatívnym rámcom EÚ.

eica-green-deal-2020

Navrhovaná aktualizácia pilotného pracovného programu Európskej inovačnej rady (EIC) v rámci programu Horizont 2020 zahŕňa výzvy na EU Green Deal vo výške 350 miliónov EUR na prelomové inovácie vytvárajúce trh, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody (The European Green Deal) a Agendy OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030.

Hlavným prvkom bude jednorazová výzva vo výške 300 miliónov EUR v rámci EIC Accelerator na podporu startupov a malých a stredných podnikov pri rozvoji a rozširovaní prelomových inovácií, ktoré sa týkajú aspoň jedného z ôsmich cieľov EU Green Deal. Predstavuje to doteraz najväčšie kolo financovania v rámci pilotného projektu EIC a lehota na predkladanie žiadostí je 19. mája 2020.

Projekty musia podporovať vykonávanie EU Green Deal výrazným prispievaním k najmenej jednému z nasledujúcich cieľov udržateľnosti. Návrhy musia kvantitatívne odhadnúť tento príspevok.

  1. Zvýšenie ambícií EÚ v oblasti zmiernenia zmeny klímy a/alebo adaptácie;
  2. Dodávka čistej, dostupnej a bezpečnej energie;
  3. Prechod priemyslu na čisté a/alebo obehové hospodárstvo (vrátane predchádzania vzniku odpadu a/alebo recyklácie);
  4. Budovanie a renovácia energeticky a zdrojovo efektívnym spôsobom;
  5. Urýchlenie prechodu na udržateľnú a inteligentnú mobilitu;
  6. Prechod na spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém;
  7. Ochrana a obnova ekosystémov a biodiverzity;
  8. Realizácia ambícií s nulovým znečistením a prostredia bez toxických látok.

Aktualizovaný pracovný program poskytuje nové príležitosti aj pre startupy a malé a stredné podniky so ženskými výkonnými riaditeľmi (alebo rovnocennými pozíciami) v rámci urýchľovača EIC. Viac informácií o návrhu pracovného programu nájdete nižšie.

Viac o EIC Accelerator

Dokumenty na stiahnutie:

Zdroj: Európska komisia


Pozrite si tiež aktuality k EIC Accelerator: