Aktualizované vydanie: Sprievodca schémou EIC Accelerator Pilot (ex-SME Instrument)

Ste inovatívna firma? Máte prelomový produkt pre globálny trh? Ste omnoho lepší ako vaša konkurencia? Máte tím, ktorý dotiahne vývoj produktu a zabezpečí jeho odbyt? Stiahnite si aktualizovanú publikáciu so všetkými informáciami, ktoré potrebujete vedieť na úspešný projekt novej schémy EIC Accelerator Pilot, ktorá od júna 2019 nahradila SME Instrument. Financuje granty a investície až do 17,5 mil. eur pre výnimočné inovatívne firmy, ktoré uvádzajú na trh svoje prelomové produkty.

sprievodca-2019-09

Aktualizované vydanie (september 2019)

Publikácia je plne adaptovaná na nové podmienky EIC Accelerator Pilot, ktorého prvá uzávierka je 9.10.2019.

Nájdete tu aj nasledujúce novinky:

 • hlavné zmeny po prechode od SME Instrument k EIC Accelerator
 • základné informácie ku grantovej a investičnej časti
 • nová štruktúra projektu
 • nový proces hodnotenia návrhov a doplnené informácie k interviám
 • upravené hodnotiace kritériá
 • nové štatistiky za obdobie 2014-2018
 • aktualizovaný zoznam úspešných slovenských firiem

Obsah publikácie:

 1. Úvod do EIC Accelerator Pilot
 2. EIC Accelerator Pilot: Čo bude podporené
 3. Ako pripraviť a podať návrh projektu
 4. Hodnotenie návrhov projektov
 5. Podporné služby pre úspešné firmy
 6. Seal of Excellence: Podpora pre dobre hodnotené návrhy, ktoré nezískali financovanie
 7. Výsledky EIC Accelerator Pilot
 8. Ďalšie nástroje programu Horizont 2020 na podporu inovatívnych firiem
 9. HORIZONT EURÓPA: Príprava nového programového obdobia (2021-2027)
 10. Kto vám na Slovensku pomôže
 11. Rady a tipy
 12. Odkazy
 13. Prílohy

Publikáciu si môžete bezplatne stiahnuť tu …

Pozrite si tiež: