Programy na podporu klastrov v EÚ i mimo nej

Nová správa poskytuje prehľad podpory národných a regionálnych klastrov v Európe, ako aj výber 10 krajín mimo EÚ na základe informácií o klastrových politikách a programoch klastrov alebo iných intervenciách na podporu klastrových aktivít.

eocic-2019

Celkovo správa poskytuje komplexné informácie o podpore zoskupení v 29 európskych krajinách vrátane hĺbkových analýz 30 národných klastrových programov v 20 krajinách. Okrem toho obsahuje informácie o podpore regionálnych zoskupení na základe odpovedí prieskumu zo 49 regiónov zo 16 európskych krajín. Okrem čiastočného regionálneho prehľadu sa analyzujú aj klastrové politiky v desiatich neeurópskych krajinách s cieľom poskytnúť ďalšiu medzinárodnú perspektívu.

Mimo Európy sú na popredných miestach aj ciele, ktoré presahujú konkurencieschopnosť, podporu a inovácie MSP, napr. podpora firiem zameraných na rast (Kanada), ďalšia podpora výskumu a vývoja a odvetví špičkových technológií (Kanada, Čína), podpora prechodu k znalostnému centru v špecifickej technológii (Izrael), vytváranie sociálno-ekonomického vplyvu výskumu (Singapur). V niektorých krajinách (napr. v Mexiku, Taiwane, Južnej Kórei a Japonsku) je ústredným bodom dosiahnutie vyváženejšieho územného rozvoja.

Stiahnite si správu tu …