2 miliardy eur na urýchlenie založenia Európskej rady pre inováciu (EIC)

Komisia začala pilotnú fázu EIC v roku 2017. Zaviedla verejné výberové konania a osobné pohovory s cieľom identifikovať a financovať najinovatívnejšie startupy a malé a stredné podniky (MSP) v Európe. Odvtedy už celkové financovanie vo výške viac ako 730 miliónov eur využilo 1 276 mimoriadne inovačných projektov.

eic-beta

Komisia  oznamuje dôležité kroky, vďaka ktorým sa počas zvyšných dvoch rokov pilotnej fázy EIC (2019-2020) úsilie bude môcť ešte zintenzívniť:

  • Financovanie vo výške viac ako 2 miliardy eur v rokoch 2019 – 2020 určené inovačnému reťazcu: „priekopnícke“ projekty na podporu vyspelých technológií z výskumnej základne (otvára sa 19.3.2019) a „urýchľovacie“ financovanie na podporu startupov a MSP, aby rozširovali inovácie do takej miery, že dokážu prilákať súkromné investície (otvorí sa v júni). V rámci tohto „urýchľovacieho“ financovania budú podniky mať možnosť čerpať zmiešané financovanie (granty a kapitál) až do výšky 15 miliónov eur.
  • Komisia vymenuje 15 až 20 inovačných lídrov do poradného výboru EIC, ktorý bude dohliadať na pilotnú fázu EIC, bude pracovať na jej budúcej podobe a celosvetovo ju propagovať. Novátori z celého ekosystému sa vyzývajú, aby sa prihlásili do 10. mája.
  • Komisia najme prvú skupinu „programových manažérov“ so špičkovými odbornými znalosťami v oblasti nových technológií s cieľom poskytovať projektom nepretržitú praktickú podporu. Výberové konanie bude uverejnené čoskoro.
  • Komisia dnes takisto oznamuje, že v rámci súčasného pilotného projektu EIC vybrala ďalších 68 dodatočných startupov a MSP na celkové financovanie vo výške 120 miliónov eur. Víťazné podniky sa zameriavajú napríklad na rozvoj elektronických platobných technológií založených na blockchaine, nové energeticky účinné obrazovky či riešenia toho, ako bojovať proti hluku z dopravy (rozdelenie príjemcov podľa krajiny a odvetvia).

Vzhľadom na rastúci hospodársky význam prelomových a disruptívnych inovácií a vychádzajúc z rýchleho úspechu pilotného projektu EIC Komisia navrhla pre EIC v rámci Horizontu Európa, programu EÚ na financovanie výskumu a inovácií na roky 2021 – 2027, vyčleniť 10 miliárd eur.

Ďalšie informácie