Slovensko by do konca programu Horizont 2020 mohlo získať vyše 150 mil. eur. Ako sme na tom po 5 rokoch

Európsky program na podporu výskumu a inovácií, Horizont 2020, za prvých 5 rokov zafinancoval celkovo vyše 30 tisíc organizácií, z toho 516 slovenských. Tie naše si rozdelili 102 miliónov eur.

h2020-sk-2020-01

Program Horizont 2020 za 5 rokov fungovania od roku 2014:

 • investoval 45 miliárd eur do výskumu a inovácií
 • zafinancoval 24 574 projektov s 31 525 organizáciami
 • priemerná úspešnosť je 12% (podiel návrhov, ktoré získali financovanie)
 • vyhodnotil 200 tisíc návrhov (dvakrát viac ako jeho predchodca – 7. rámcový program, FP7)
 • 28% finančných prostriedkov smerovalo do súkromných firiem a 59% do univerzít a akademických organizácií
 • 25% finančných prostriedkov bolo investovaných do malých a stredných podnikov
 • inicioval 62 tisíc článkov v prestížnych publikáciách a 1600 patentov

Pozrime sa aj na štatistiky Slovenska:

 • 516 účastí slovenských organizácií
 • priemerná úspešnosť 13,6%, čo je vyššia ako priemer
 • celkový príspevok 102 mil. eur
 • 127 slovenských MSP získalo 21 mil. eur
 • v oblasti podpory výnimočnosti v menej rozvinutých regiónoch EÚ (Spreading Excellence and Widening Participation) získalo slovensko 17 mil. eur, čo ho radí na 9. priečku medzi oprávnenými krajinami
 • EIC: V rámci Európskej rady pre inovácie (EIC) bolo podporených 23 slovenských startupov a MSP, ktoré získali 2,17 mil. eur (pozrite si ich zoznam). Pilotná výzva na kombinované financovanie (blended finance): 18 slovenských MSP podalo projekt v prvej výzve na kombinované financovanie v októbri 2019, z toho 4 žiadali o kapitálové investície (celkom 49,6 milióna EUR). 7 z nich bolo vyhodnotených ako excelentné, z ktorých jedna firma bola pozvaná na pohovor a následne vybraná na financovanie, zatiaľ čo 6 ďalších dostalo Seal of Excellence (viac o hodnotení prvej výzvy na kombinované financovanie).

Ak si Slovensko udrží doterajší trend, je predpoklad, že do konca programu by naše organizácie mohli získať 152 mil. eur, čo je vyše dvojnásobok toho, čo slovenské organizácie získali v FP7 (77 mil. eur.).

Top 5 účastníkov za SR:

 1. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (12.7mil. eur)
 2. Energochemica Trading a.s. (10.1mil. eur)
 3. Univerzita Komenského v Bratislave (6.7mil. eur)
 4. Chemstroj s.r.o. (5.4mil. eur)
 5. Slovenská technická univerzita v Bratislave (4.5mil. eur)

Stiahnite si infografiku: Key achievements and impacts Slovakia (PDF)