Dopad vízie na výkonnosť firmy

Správne nastavená vízie rovná sa, dobrá výkonnosť Analytický článok JIC Brno potvrdzuje vplyv silnej vízie na výkon firmy. Predminulý rok vykonali JIC prieskum vo viac ako stovke firiem na území Juhomoravského kraja a ukázalo sa, že vízia a výkon firmy spolu veľmi úzko súvisia. Firmy s nejasnou, nekonkrétnou alebo žiadnou víziou sú menej výkonné a naopak.

vize

Z prieskumu okrem iného vyplýva:

  • Pätina firiem nemá vôbec víziu
  • Silná vízia obsahuje najčastejšie upgrading
  • Významný problém nástupníctva vo firmách, ktoré vznikli po revolúcii

Pozrite si viac v článku “Jak zvýšit výkon firmy? Formulovat silnou vizi.”