Štatistika prvej výzvy na zmiešané financovanie EIC Accelerator. Ako dopadlo rozdeľovanie investícií z nového fondu EIC

O výsledkoch prvej výzvy na zmiešané financovanie (kombinácia grantu a investície) Akcelerátora EIC som písal v predchádzajúcom článku. Dnes sa pozriem na historicky prvé rozdelenie investícií 143 miliónov z novovzniknutého fondu EIC do vybraných spoločností.

blended-analyza-0

Európska inovačná rada (EIC) oznámila svoje prvé kolo „zmiešaných“ grantových a kapitálových investícií a uviedla, že podporí 39 malých technologických spoločností. Najväčší počet firiem sídli vo Francúzsku a Izraeli. Kompletný zoznam schválených firiem (PDF).

36 zo 75 víťazných spoločností získalo len granty – teda možnosť financovania, kde firma neprejaví záujem o investíciu. Celková hodnota ponúk je 278 miliónov EUR, z čoho viac ako polovica predstavujú investície do akcií – rozmiestnené v 20 krajinách, z ktorých päť je mimo EÚ.

Rokovanie s fondom EIC začne 39 spoločností, ktorých celkový odsúhlasený balík na investíciu presahuje 143 miliónov eur. Priemerná investícia tak činí 3,67 milióna eur. Poďme sa pozrieť podrobnejšie na dve možnosti, ako môže firma žiadať o kapitálové prostriedky z fondu EIC.

Prvou možnosťou je priame prihlásenie o kapitálovú investíciu a požiadanie o prostriedky určené na financovanie komerčných aktivít projektu (po TRL8). V tomto prípade firma vykoná valuáciu svojej hodnoty a navrhne sumu investície za adekvátny podiel na svojom majetku. Investícia sa pohybuje od 0,5 do 15 miliónov eur. Základné štatistiky:

  • 19 firiem vybraných na financovanie
  • zvíťazili 4 francúzske, 3 izraelské, 2 švédske a španielske a po jednej firme z Belgicka, Dánska, Estónska, Fínska, Islandu, Holandska a Portugalska
  • Najvyššiu sumu (15 miliónov) odsúhlasili v prvom kole hneď trom spoločnostiam
  • Priemerná investícia v tejto kategórii bola 4,85 milóna eur

Druhou je možnosť rozhodnutia hodnotiteľov o investícií (grant with consent). Realizuje sa to zakliknutím možnosti v administratívnej časti návrhu. V tomto prípade môžu hodnotitelia jednak presunúť časť finančných prostriedkov z grantu (tie, ktoré presahujú TRL8) do investície, alebo môžu sami navrhnúť navýšenie prostriedkov nad rámec grantu a odporučiť firme investíciu. Základné štatistiky:

  • 39 firiem, ktoré si vybrali túto možnosť bolo vybraných na financovanie
  • 20 firmám bol grant navýšený o investíciu
  • 6 z týchto firiem boli presunuté aj prostriedky z grantu do investície. Vo dvoch prípadoch bola ale celková suma investície vyššia ako presunuté prostriedky (tj. hodnotitelia navrhli dodatočnú investíciu)
  • zvíťazili 4 britské, 3 izraelské, 2 francúzske, belgické, španielske, írske, talianske, nórske a po jedna firma z Portugalska
  • Navrhnuté sumy kapitálových investícií sa pohybujú medzi 0,5-6 mil. eur
  • Priemerná investícia v tejto kategórii bola 2,56 milióna eur

Fond EIC sa bude usilovať o vklad 10 až 25 % majetku v každej z 39 spoločností a popri EIC fonde budú mať tiež súkromní investori možnosť vložiť svoje vlastné peniaze. EIC sa nezúčastní na určovaní hodnoty spoločností (valuácii), ktoré dostávajú kombinované financovanie.

Najbližšia uzávierka pre EIC Akcelerátor bude 8.1.2020.

Zdroj: Európska komisia, sciencebusiness.net, analýza autora

Pozrite si tiež: