Pridajte sa k inovatívnym firmám a požiadajte o bezplatné inovačné poradenstvo SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) aktualizuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie základného individuálneho poradenstva formou inovačných workshopov z 2. septembra 2019. Pre pretrvávajúci záujem sa naň môžu aj naďalej prihlasovať firmy bez rozdielu veľkosti, ktoré sú na trhu minimálne 18 mesiacov. Výzva je nateraz otvorená do 31. marca 2020.

Firmy, ktoré požiadajú o možnosť využitia poradenstva formou inovačných workshopov, musia okrem iných podmienok, ktoré je potrebné splniť, podnikať na území Slovenska. Požiadať možno o jeden z piatich druhov workshopov v dĺžke štyri alebo osem hodín, ktoré sú určené pre zamestnancov, ale aj vedenie firiem.

Lektormi inovačných workshopov sú odborníci v oblasti inovácií, vzdelávania či priemyslu, ktorí pomôžu podnikom a ich zamestnancom nájsť príležitosť pre zmenu a následne riešenia na vylepšenie ich produktov, služieb či procesov, a to priamo v priestoroch firmy. Zvýšia taktiež ich motiváciu prichádzať s novými ideami a kreatívnym myslením.

Žiadosť o čerpanie štátnej pomoci môžu podniky podať prostredníctvom registračného formulára. Viac informácií, kontaktné údaje a spôsob žiadosti o inovačné workshopy nájdu záujemcovia na webovej stránke projektu www.inovujme.sk.

Inovačné workshopy sú základným individuálnym poradenstvom národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.