Prvý úspech slovenskej firmy v súťaži európskych “vesmírnych Oscarov”

Helsinki, 4. decembra 2019: Spoločnosť insar.sk s.r.o. získala pre Slovensko historicky prvú výhru v prestížnej súťaži európskych “vesmírnych Oscarov” s názvom Copernicus Masters. Súťaž sa koná od roku 2011 pod záštitou Európskej komisie (EC) a Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Každoročne sa tejto súťaže zúčastňujú firmy a tímy z celej Európy.

insar

Cieľom “vesmírnych Oscarov” a slávnostného ceremoniálu organizovaného spoločnosťou AZO Space je oceniť najprogresívnejšie projekty z oblasti spracovania a hĺbkovej analýzy dát diaľkového prieskumu Zeme, strojového učenia, umelej inteligencie, internetu vecí a priemyslu 4.0.

Ocenenie spoločnosť získala za systém remotIO-X, ktorý je už v súčasnosti schopný družicami presne monitorovať milimetrové pohyby stavebných objektov na Zemi.

Na Slovensku je týmto systémom možné sledovať zosuvy a svahové deformácie, banskú činnosť, zásobníky plynov, mosty, diaľnice, priehrady, vodohospodárske stavby, kultúrne pamiatky a iné stavebné objekty. Systém zároveň umožňuje simultánne monitorovať celé mestá a regióny s vysokou citlivosťou na milimetrové pohyby objektov.

Odborná komisia zložená z európskych expertov vo vesmírnom sektore vyberala víťazov zo 182 zúčastnených firiem v celkovo 8-mich kategóriách a hodnotila ich inovatívnosť a prínos pre priemysel a európske obyvateľstvo. Spoločnosť insar.sk s.r.o uspela v kategórii “Airbus sobloo Multi-Data Challenge”, ktorá tak firme otvára možnosť ďalej rozvíjať projekt v spolupráci so spoločnosťou Airbus Defence and Space (poskytovateľom družicových dát) a európskym konzorciom sobloo, ktoré prevádzkuje infraštruktúru pre dáta diaľkového prieskumu Zeme a programu Copernicus.

Ocenenie prichádza 4 roky potom čo Slovenská republika podpísala s Európskou vesmírnou agentúrou “Zmluvu o európskom spolupracujúcom štáte”, čím vstúpila do prístupového programu PECS (Plan for European Cooperating States), ktorý slúži na prípravu štátu na plné členstvo v ESA. V rámci tohoto programu sa slovenské firmy, univerzity a výskumné inštitúcie môžu uchádzať o financovanie projektov v oblasti výskumu vesmíru a vývoja kozmických technológií. Firma insar.sk je jednou zo slovenských spoločností, ktorá ponuku v rámci programu PECS využila a pre slovenských partnerov a obyvateľov vyvinula systém, ktorý je aplikovaný v oblasti monitorovania zosuvov, väčších vodohospodárskych stavieb a banskej činnosti.

Ocenenie za víťazstvo v kategórii prevzal konateľ spoločnosti Matúš Bakoň z rúk Nicolasa Hugueta, vedúceho oddelenia digitálnych služieb v oblasti spravodajských programov Airbus Defence and Space.

Zdroj: Facebook Insar