TRL: Úrovne pripravenosti technológie – ako sa definujú

Viaceré nástroje programu Horizont 2020 vyžadujú istú mieru pripravenosti technológie, aby mohli byť podporené z verejných zdrojov. Na priradenie pripravenosti sa používa metodológia TRL – Technology readiness level, ktorá definuje 9 úrovní pripravenosti.

Úrovne pripravenosti technológie platné pre program Horizont 2020:

  • TRL 1: pozorované základné princípy
  • TRL 2: formulácia technológie
  • TRL 3: experimentálny dôkaz koncepcie (proof of concept)
  • TRL 4: technológia validovaná v laboratóriu
  • TRL 5: technológia validovaná v príslušnom prostredí (priemyselne relevantné prostredie v prípade kľúčových podporných technológií)
  • TRL 6: technológia preukázaná v príslušnom prostredí (priemyselne relevantné prostredie v prípade kľúčových podporných technológií)
  • TRL 7: demonštrácia prototypu systému v prevádzkovom prostredí
  • TRL 8: systém je kompletný a kvalifikovaný
  • TRL 9: skutočný systém osvedčený v prevádzkovom prostredí (konkurenčná výroba v prípade kľúčových podporných technológií alebo vo vesmíre)

TRL_graphic

Obrázok: Grafická prezentácia jednotlivých úrovní TRL. Kliknite na obrázok pre zobrazenie vo vyššom rozlíšení. (Zdroj: Projekt H2020 Climate-Innovation Window)

Priradenie príslušnej TRL je nevyhnutné najmä v schémach SME Instrument, Fast Track to Innovation a niektorých inovačných aktivitách, ktoré financujú projekty od TRL 6.

Ďalšie informácie: