Čo sú Technology Readiness Level (TRL)? (Video)

Jednou zo základných podmienok financovania inovačných projektov (vrátane SME Instrument) je dosiahnutie úrovne pripravenosti technológie (Technology Readiness Level / TRL). Krátke video aj s konkrétnymi príkladmi ukazuje význam jednotlivých úrovní TRL.

Autor: Warren Bath (Disruptive Innovation YouTube Channel)