Výzvy MH SR na podporu klastrov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 28. februára 2020 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu klastrových organizácií.

Ide o 2 výzvy rozdelené podľa regiónov:

Uzávierka prvého hodnotiaceho kola oboch vyššie uvedených výziev bola stanovená v termíne 29. mája 2020.