EIT Digital Venture Program 2020 finančne podporí začínajúce technologické startupy sumou do 25 tisíc eur

EIT Digital otvorilo prihlasovanie do Venture Programu 2020, ktorý podporí tímy vyvíjajúce inovatívne technológie s komerčným potenciálom. Cieľom programu je pomoc s dokončením produktu a založením firmy. Prihlášky budú prijímané do 26. apríla 2020.

eit-digital-venture-2020

EIT Digital Venture Program je určený pre tímy vyvíjajúce inovatívne technológie s komerčným potenciálom. Program im pomôže s vývojom a dopracovaním MVP (Minimum Viable Product), so založením startupu a s hľadaním prvého investora.

EIT Digital tímom ponúka osemtýždňový predakceleračný program, ktorý zrealizujú piati regionálni partneri v Grécku, Lotyšsku, Poľsku, Portugalsku a Slovinsku. Tímy tiež dostanú finančnú podporu až do výšky 25 000 EUR. Tá sa prerozdeľuje v 3 etapách, od MVP, cez založenie a nastavenie fungovania startupu až po hľadanie prvého investora.

V EIT Digital veríme v inovátorov, ktorí sa rozhodli prekonať prekážky a zmeniť priemysel bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Počas dvojmesačného programu pomáhame spolu s našimi regionálnymi partnermi inovatívnym nápadom dozrieť v MVP a tímom vyrásť v startupi pripravené na investície,“ hovorí Jasmina Popovska z EIT Digital.

Aj dobré nápady potrebujú v začiatkoch pomoc s rozvojom, zdôrazňuje Jurij Triller, zakladateľ startupu Smart Octopus Solutions. „Počuli sme o EIT Digital Venture Programe a znel ako dobrá príležitosť. Ponúkli program financovania a rozvoja, ktorý poskytuje základy spoločnosti a nové prepojenia nevyhnutné na zlepšenie,“ pokračuje Triller. Smart Octopus Solution získané zdroje využili na rast a po niekoľkých mesiacoch podpísali prvé zmluvy s novými zákazníkmi. Dnes ich riešenie v juhovýchodnej Európe pokrýva 7 nákupných centier Qlandia a 12 Supernova.

Do programu EIT Digital Venture 2020 sa môžu prihlásiť tímy z týchto 20 krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Estónsko, Grécko, Poľsko, Slovensko, Česká republika, Lotyšsko, Litva, Malta, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko a Ukrajina.

Viac informácií nájdete na: www.eitdigital.eu/venture-program

O EIT Digital

EIT Digital je popredná európska organizácia zameraná na digitálne inovácie a podnikanie, ktorá riadi európsku digitálnu transformáciu. Pomáha na trh prinášať prelomové digitálne inovácie a vychovávať podnikateľské talenty s cieľom podporiť hospodársky rast a zlepšiť kvalitu života v Európe. Svoje ciele dosahuje mobilizáciou celoeurópskeho ekosystému vyše 250 popredných európskych spoločností, MSP, startupov, univerzít a výskumných ústavov.

Ako znalostné a inovačné spoločenstvo (KIC) Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), sa aj EIT Digital zameriava na podnikanie a je v popredí integrácie vzdelávania, výskumu a podnikania. EIT Digital pomáha spájať študentov, výskumných pracovníkov, inžinierov, vývojárov a podnikateľov. Svoje ciele realizuje prostredníctvom celourópskeho ekosystému so sídlami v Amsterdame, Berlíne, Brage, Budapešti, Bruseli, Eindhovene, Edinburgu, Helsinkách, Londýne, Madride, Miláne, Mníchove, Nice, Paríži, Rennes, Štokholme, Trente a San Franciscu.

EIT Digital investuje v strategických oblastiach s cieľom urýchliť zavádzanie na výskume založených digitálnych technológií so zameraním na strategické a spoločenské výzvy Európy: digitálny priemysel, digitálne mestá, digitálny blahobyt, digitálne financie a digitálne technológie. EIT Digital prostredníctvom komplexnej vzdelávacej stratégie vychováva všestranné podnikateľské talenty zameriavajúce sa na digitálne inovácie. Vzdelávacia stratégia zahŕňa magisterské, doktorandské, letné ako aj profesionálne vzdelávacie programy.

Viac informácií nájdete na: www.eitdigital.eu

Zdroj: Tlačová správa CIVITTA Slovakia