EIC Accelerator finančne podporí 44 inovatívnych spoločností (Výsledky januárovej uzávierky/Aktualizované)

44 MSP získa takmer 182 miliónov eur na rozvoj a rozširovanie svojich inovácií. 21 príjemcov získalo novú tzv. kombinovanú finančnú podporu (grant a vlastný kapitál), pričom sa priemerná podpora vlastného kapitálu odhaduje na 4,61 milióna EUR na jedného príjemcu.

eica-call-2020-01-08-results

Toto sú výsledky januárovej uzávierky iniciatívy EIC Accelerator, kde ani jeden projekt nezískali firmy z nových členských krajín EÚ!

Už po druhýkrát pilotný program EIC Accelerator ponúkol okrem grantovej podpory (do 2,5 milióna eur) aj možnosť priamych investícií do vlastného kapitálu (až do 15 miliónov eur).

21 zo 44 firiem získalo novú takzvanú podporu „kombinovaného financovania“ (grant a vlastný kapitál – blended finance), pričom priemerná podpora vlastného kapitálu je vo výške 4,61 milióna EUR na jedného príjemcu.

Kapitálové investície (v celkovej odhadovanej výške takmer 97 miliónov EUR) teraz podliehajú hĺbkovému due diligence a budú spravované Fondom EIC (čoskoro bude zriadený), ktorý bude aktívne vyhľadávať spoluinvestorov.

Kombinované financovanie EIC bolo prvýkrát zavedené v druhej polovici roku 2019. V dvoch uzávierkach dostala Európska komisia žiadosti v celkovej výške viac ako 10 miliárd EUR od viac ako 3500 začínajúcich podnikov a MSP.

Celková štatistika výzvy:

  • Termín uzávierky: 08.01.2020
  • Dostupný rozpočet: 168 miliónov eur
  • Počet predložených návrhov: 1849
  • Počet neprípustných (inadmissible ) návrhov: 10
  • Počet neoprávnených (ineligible) návrhov: 10
  • Počet návrhov, ktoré mali viac ako 13 bodov a získali Seal of Excellence: 573 (447 z kroku 1 a 126 z kroku 2/interviá)
  • Celkový rozpočet požadovaný pre návrhy, ktoré mali viac ako 13 bodov: 1,8 miliardy eur

Zároveň bolo vybratých 63 návrhov na financovanie EIC Pathfinder, ktoré si rozdelia 162 mil. eur.

UPOZORNENIE: Májová uzávierka (19.5.2020) pre EIC Accelerator podporí len firmy, ktoré svojimi produktami prispejú k realizácie legislatívy EU Green Deal. Viac o obmedzeniach pre májovú uzávierku. Októbrová uzávierka (posledná v tomto programovacom období) bude opäť otvorená pre všetky sektory.

Zdroj: Tlačová správa EK


Pozrite si tiež aktuality k EIC Accelerator: