EK posúva termíny podania projektov v Horizont 2020 (Aktualizované)

Pandémia koronavírusu COVID-19 narušuje štandardný chod univerzít a výskumných ústavov po celom svete. Rovnako však tieto inštitúcie tvrdo pracujú na tom, aby zistili, ako možno chorobu zastaviť a zmierniť jej účinky. Informuje SLORD (Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli).

Nedávna eskalácia obmedzení týkajúcich sa prepuknutia koronavírusu COVID-19 môže brániť žiadateľom pri príprave a finalizácii vysokokvalitných projektových návrhov. Z tohto dôvodu sa v prípade výziev programu Horizont 2020 s pôvodnými konečnými termínmi od dnešného dňa do 15. apríla 2020 budú uplatňovať predĺženia.

UPOZORNENIE: Na poslednú chvíľu Európska komisia rozhodla, že predlžuje termín podania návrhov pre EIC Accelerátor o 48 hodín. Nový termín podania je 20. marca 2020, 17:00 Bruselského času. V prípade že ste návrh už podali, v FTO portáli môžete do vyššie uvedeného termínu vziať podanú verziu návrhu späť (withdraw proposal) prepísať ju novým podaním. Ide o výzvu EIC-SMEInst-2018-2020 (Link). Zdroj: Twitter EIC

Na výzvu IMI sa nebudú vzťahovať žiadne rozšírenia.

Nové termíny pre každú výzvu a tému sa uverejnia na webovej stránke Funding and Tenders Portal

Vo všetkých prípadoch sa potenciálnym žiadateľom odporúča pripraviť sa podľa potreby, najmä vytvorením efektívnych komunikačných spojení pre prácu na diaľku, pričom sa v najbližších týždňoch očakávajú aj ďalšie obmedzenia.

Prevzaté zo SLORD