Výzva IMI na vývoj liekov a diagnostiky pre koronavírusy

Innovative Medicines Initiative (IMI) vyhlasuje rýchlu výzvu na predkladanie návrhov na vývoj liekov a diagnostiky na riešenie súčasných a budúcich prepuknutí koronavírusov. Uzávierka výzvy je 31. marca 2020.

imi-cv-2020

Výzva sa zameria na:

  • Vývoj liečebných postupov na rýchlu reakciu na súčasné ohniská COVID-19 a / alebo budúce ohniská koronavírusov; potenciálne lieky, ktoré sú už vo veľmi pokročilom štádiu vývoja, alebo existujúci schválený liek, ktorý by mohol byť „znovu nasadený“ na liečiť COVID-19; lieky, ktoré sú v skorších štádiách vývoja, ako aj stratégie na riešenie rezistencie na lieky.
  • Vývoj diagnostických testov na rýchlu a spoľahlivú identifikáciu ľudí infikovaných koronavírusom, ktorý spôsobuje COVID-19, a na použitie v klinických skúškach nových liekov.

Kľúčové dátumy:

  • Zverejnené návrhy tematických textov: 17. februára 2020
  • Dátum uverejnenia výzvy: 3. marca 2020
  • Dátum začatia predkladania návrhov: 3. marca 2020
  • Uzávierka na predkladanie návrhov: 31. marca 2020

Na výzvu je vyčlenených 45 miliónov eur.

Viac informácií o výzve