Kaskádové financovanie firiem v programe Horizont 2020. Menšie projekty s vyššou mierou úspešnosti

Na podporu inovatívnych firiem (najmä MSP) spustila Európska komisia v rámci programu Horizont 2020 už pred niekoľkými rokmi systém kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls), ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur na obdobie do jedného roka.

kaskadove-financovanie-banner

Kaskádové financovanie, známe tiež ako finančná podpora pre tretie strany (Financial Support for Third Parties – FSTP), je mechanizmus Európskej komisie na distribúciu verejných finančných prostriedkov s cieľom pomôcť príjemcom, ako sú startupy, malé a stredné podniky a / alebo stredne kapitalizované spoločnosti (mid-caps), pri zavádzaní alebo rozvoji (najmä) digitálnych inovácií.

Sú financované prostredníctvom špecifických projektov, ktorých rozpočet je vo veľkej miere určený práve na malé granty pre tretie strany. Takéto projekty spúšťajú vlastné (zväčša otvorené) výzvy na predkladanie grantov. Každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov.

Tieto otvorené výzvy z projektov financovaných EÚ sú zvyčajne konkurenčné (competitive calls), majú európsky rozmer a ich cieľom je:

  • Výber technologických začínajúcich alebo rozšírených podnikov na účely zrýchlenia alebo inkubácie (zvyčajne bez kapitálu – grant/equity free),
  • Podpora pilotov, demonštrácie a / alebo experimenty v súvislosti s konkrétnou inovatívnou technológiou alebo rámcom (zvyčajne s účasťou začínajúcich podnikov alebo MSP). Slúžia na tiež riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.
  • Integrácia väčšieho počtu účastníkov do projektu s cieľom rozšíriť jeho pôsobnosť alebo riešiť konkrétne úlohy.

Na tomto odkaze nájdete aktuálne výzvy kaskádového financovania, ktoré som spracoval na InnoNews.

Pre ďalšie typy financovania si pozrite zoznam aktuálnych výziev európskych programov (zoradené podľa termínu uzávierky výzvy).