Discover Vienna: Manufacturing Edition 2022 – Výzva pre startupy v oblasti výrobných technológií

Aj slovenské startupy a scaleupy sa môžu do 3. mája zapojiť do výzvy Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie so sídlom vo Viedni EIT Manufacturing CLC East a agentúry Vienna Business Agency.

EIT Manufacturing CLC East podporí vybrané startupy a scale-upy pôsobiace v oblastiach:

  • flexibilné produkčné systémy pre konkurencieschopnú výrobu;
  • systémy s nízkou environmentálnou stopou a obehové hospodárstvo pre zelenú výrobu;
  • digitálne a podporné riešenia pre inovatívne výrobné ekosystémy;
  • spolupráca človeka a stroja pre sociálnu udržateľnosť výroby.

Viac informácií a registrácia

Prevzaté z MZVaEZ SR