Webinár: Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní? (28.4.2022)

Centrum transferu a technológií CVTI SR pozýva podnikateľov a širšiu odbornú verejnosť na odborný webinár pri príležitosti svetového dňa duševného vlastníctva s názvom „Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní?“ Podujatie sa bude konať 28. apríla 2022 od 15.00 – 16.00 hod.

Obsah webinára: 

  • Čo všetko si môžem chrániť v podnikaní ako duševné vlastníctvo? 
  • Čo mi môže priniesť komerčné zhodnotenie môjho duševného vlastníctva?
  • O koľko menej ma teraz môžu stáť prihlášky ochranných známok a dizajnov, ale i patentov?
  • Ako môžem nadviazať spoluprácu pri vývoji produktu s výskumným pracoviskom z univerzity?
  • Ako môžem získať bezplatné konzultácie a rešeršné služby, aby som vedel, ktoré duševné vlastníctvo si môžem ochrániť? 
  • Diskusia (budeme radi, ak si pripravíte na webinár otázky, ktoré vás zaujímajú k danej téme)

Komunikácia cez Webex (po prihlásení sa na webinár budú účastníkom zaslané inštrukcie k pripojeniu).

Registrácia  do 27. 4. 2022  

Pozvánka