Informačný deň k výzvam Horizont Európa: Klaster 4 – časť Digitalizácia a Priemysel (1.2.2023, online)

Národná kancelária Horizontu vás pozýva na podujatie s názvom „Informačný deň k výzvam Horizont Európa: Klaster 4 – časť Digitalizácia a Priemysel“, ktorý sa uskutoční dňa 1. februára 2023 od 8:30 do 12:20 h. online.

Na podujatí budú predstavené výzvy v rámci nového pracovného programu Klastra 4 programu Horizont Európa zamerané na oblasť Digitalizácia a Priemysel. Z prezentácií sa dozviete aj praktické informácie ako sa orientovať v pracovnom programe, ako hľadať partnerov v rámci výziev Klastra 4 alebo prečo sa zapájať do partnerstiev programu Horizont Európa. Odprezentované budú aj zaujímavé informácie o tematicky súvisiacich inovačných spoločenstvách Európskeho inovačného a technologického inštitútu (KIC EIT).

Cieľovou skupinou Informačného dňa sú vedci, výskumníci,  inovátori, výskumné inštitúcie, univerzity či podniky, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach v rámcovom programe Horizont Európa.

Podujatie sa bude konať online dňa 01. 02. 2023 od 8:30 do 12:20 h online. Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať. Otázky nám môžete adresovať aj vopred prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Odkaz na pripojenie na podujatie vám bude zaslaný na emailovú adresu po registrácii na podujatie. Starostlivo si ho uchovajte.

Predbežný program podujatia – zmena programu vyhradená organizátorom.

Registrácia na podujatie

Prednášky týkajúce sa KIC EIT zastrešené zahraničnými rečníkmi budú prezentované v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Zdroj: Národná kancelária Horizontu