Prihlášky do inkubátora Spaceport_SK je možné podávať do konca januára

Priemyselná zložka Slovenskej vesmírnej kancelárie rozvíja lokálny vesmírny ekosystém a aktívne prepája slovenskú space industry komunitu. V druhej polovici januára 2023 Slovak Space Office prináša už druhý ročník projektu slovenského inkubátora na podporu startupov s použitím vesmírnych technológii Spaceport_SK, priamo napojeného na firmy z vesmírneho sektora v troch slovenských lokalitách (Bratislava, Žilina a Košice).

Ak máš vesmírny nápad/team/startup, pošli prihlášku vo forme 3 jednoduchých slidov venovaných teamu, problému a riešeniu + jeho inovatívnosti (prípadne celý pitch deck) do 31. januára na:  denis.sedlak@sario.sk. Viac informácií na: https://spaceoffice.sk/spaceport-sk/, kde okrem iného nájdeš video so startupmi, ktoré vyhrali náš predchádzajúci Demo day a čo sa účastníci naučili počas minulého ročníka.

Inkubátor bude prebiehať v troch lokalitách – Bratislava, Košice a Žilina.

Počas šiestich mesiacov budú mať tímy možnosť zapojiť sa do online workshopov na témy ako business canvas, marketing, kompozícia teamu či písanie projektových žiadostí do ESA. V druhej polovici budú prebiehať intenzívne konzultácie a uplatňovanie nových znalostí do praxe.

Zároveň startupy budú v úzkej spolupráci s “inkubujúcimi firmami”, ktorých zoznam nájdeš na webe.

Garantom je tiež  advisory board zložený zo zástupcov renomovaných medzinárodných inštitúcii ESA, Thales Alenia Space, EUSPA, Arisona State University.

Prevzaté z INOVIA