Webinár: Financovanie pre Európske inovačné ekosystémy v programe Horizont Európa (Online, 16.2.2023)

Výkonná agentúra Európskej rady pre inovácie a MSP (EISMEA) organizuje 16. februára 2023 informatívny webinár, na ktorom sa dozviete viac o pracovnom programe pre európske inovačné ekosystémy (EIE) na roky 2023 – 2024. Cieľom pracovného programu EIE je vytvoriť prepojenejšie, inkluzívnejšie a efektívnejšie inovačné ekosystémy, ktoré podporujú škálovanie podnikov a podnecujú inovácie na riešenie dôležitých výziev.

Toto informačné podujatie bude zamerané na štyri výzvy v rámci programu CONNECT.

Otvorené výzvy s termínom na predkladanie žiadostí 23. marca 2023:

Najbližšie výzvy sa otvárajú 08. júna 2023 a termín na predkladanie ponúk je 21. septembra 2023:

Zaregistrujte sa do 14.2.2023 na tomto odkaze.