Výzvy pre Európske inovačné ekosystémy

V rámci oblasti “Európske inovačné ekosystémy” programu Horizont Európa, ktorá je zameraná na zvýšenie prepojenosti, inkluzívnosti a efektívnosti inovačných systémov v Európe sa otvárajú v priebehu januára 2022 tri výzvy v destináciách CONNECT a SCALEUP.

Pokračovať v čítaní článku “Výzvy pre Európske inovačné ekosystémy”

Prieskum EK: Vyjadrite sa k inovačným ekosystémom

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu, cieľom ktorej je získať názory širokého spektra zainteresovaných strán na to, ako posilniť európsky inovačný ekosystém a zlepšiť inovačnú súdržnosť v Európe.

Pokračovať v čítaní článku “Prieskum EK: Vyjadrite sa k inovačným ekosystémom”

Slovensko: Regionálne inovačné ekosystémy budúcnosti

Regionálne inovačné ekosystémy budúcnosti – doteraz najväčšia spoločná publikácia. Správa podporuje víziu a stratégiu slovenského inovačného ekosystému v najsľubnejších sektoroch a oblastiach inovácií v krajine.

Pokračovať v čítaní článku “Slovensko: Regionálne inovačné ekosystémy budúcnosti”

Podpora európskych inovačných ekosystémov: Správa z konzultácií

Aj keď je Európa domovom stále väčšieho počtu hotspotov pre inovácie, tieto stále nie sú dobre prepojené. Spoločnosti s medzinárodným potenciálom rastu musia čeliť fragmentácii národných trhov, rôznym jazykom, podnikateľským kultúram a predpisom.

Pokračovať v čítaní článku “Podpora európskych inovačných ekosystémov: Správa z konzultácií”