Slovensko: Regionálne inovačné ekosystémy budúcnosti

Regionálne inovačné ekosystémy budúcnosti – doteraz najväčšia spoločná publikácia. Správa podporuje víziu a stratégiu slovenského inovačného ekosystému v najsľubnejších sektoroch a oblastiach inovácií v krajine.

Správa mapuje a analyzuje 5 rozvíjajúcich sa podnikateľských a technologicky zameraných komunít. Tieto inovačné komunity boli študované prostredníctvom rozsiahleho procesu rozhovorov s viac ako stovkou rôznych zainteresovaných strán z ekosystému, ktoré uskutočnili Civitta a Slovak American Foundation.

Stiahnite si správu (PDF)