6 najlepších medicínskych startupov podporených v EIT Health

EIT Health podporuje každý rok viac než 120 tímov v celej Európe. Čoraz disruptívne riešenia vznikajú v regiónoch, kde dochádza (podľa hodnotenia európskych inovácií European Innovation Scoreboard) k väčšiemu pokroku v oblasti inovácií, napríklad ako FaceRehab zo Slovenska. Predstavujeme vám šesť inovácií, ktoré môžu transformovať zdravotnú starostlivosť a biotechnológiu v Európe v nadchádzajúcich rokoch.

1. Inovatívna liečba tvárovej paralýzy zo Slovenska

Slovenský startup, FaceRehab, ktorý sa umiestnil na druhom mieste súťaže EIT Health InnoStars Awards v roku 2020 sa sústredí na inovatívnu liečbu tvárovej paralýzy, ktorá sa v súčasnosti v zdravotníckom sektore zanedbáva. Po terapeutickom cvičení, ktoré je vykonávané pod dohľadom lekára nasleduje to domáce. Je nevyhnutné pokračovať v cvičení aj v domácom prostredí – vykonávať tzv. gymnastiku tváre. Doteraz nebolo možné nijakým spôsobom zapisovať údaje a takmer v každom prípade dochádzalo k tvorbe synkinézy. Skúsenosti ďalej poukazujú na to, že pozerať sa do zrkadla a sledovať dané postihnutie môže u pacientov viesť k depresii. Spoločnosť FaceRehab ponúka riešenie, ktoré sleduje pohyby tváre pacienta a zapisuje údaje o progrese s použitím mobilnej aplikácie a hĺbkovej kamery, ktorá vytvára 3D obraz modelu tváre.

2. Revolúcia v klinickom skúšaní môže urýchliť liečbu Alzheimerovej choroby

Skríning pacientov s Alzheimerovou chorobou je finančne nákladný a dlhý proces. Úsporou 40 % z celkových nákladov na skríning a 70 % času vynaloženého na skríning pacientov pomôže portugalský tím iLof rýchlejšie nájsť liek na toto ochorenie. Tento startup bol vytvorený pomocou programu 2019 EIT Health Wild Card a bol víťazom ocenenia EIT Jumpstarter 2019. So svojím finančne nenáročným a neinvazívnym riešením stratifikácie pacientov s Alzheimerovou chorobou na klinické skúšanie môže urýchliť liečbu pacientov.

3. Virtuálny asistent, ktorý zvyšuje zaangažovanie pacienta

PatchAI: Cieľom tejto talianskej spoločnosti je transformovať klinický výskum s empatickým virtuálnym asistentom, ktorý funguje na základe umelej inteligencie. Účelom je zaangažovať pacientov zapojených do klinických skúšaní a ustavične ich informovať a podporovať zameraním sa na nich a na ich potreby. Tento tím vyhral v roku 2019 v ocenení InnoStars Awards 25 000 eur a odborné vedenie a získal ďalšiu podporu 10 000 eur, keď vyhral tretiu cenu v tohtoročnej súťaži EIT Health Catapult.

4. Bezpečná ochrana pred UV žiarením, ktorá je 100 % ekologická

Poľský startup UVera je skvelým príkladom podpory startupu pomocou EIT Health InnoStars: v roku 2019 získal ocenenie InnoStars Awards a tento rok je víťazom kategórie Biotech ocenenia Alex Casta Audience Award v programe Catapult. Vďaka svojmu uznaniu bude názov spoločnosti UVera zobrazený na veži Nasdaq Tower v New Yorku. Tento tím ponúka riešenie pre znečistenie opaľovacími krémami, čo je celosvetový a vážnejší problém, než si možno myslíme. Spoločnosť UVera vytvorila ochranu pred UV žiarením z prírodných mikroorganizmov, ktorá dokáže neprepúšťať celé spektrum UV lúčov bez akýchkoľvek chemických látok.

5. Skríning srdca za 5 minút

Litovský startup Ligence, výherca druhého miesta ocenenia EIT Jumpstarter v roku 2019získal financovanie, znalostnú podporu, príležitosti vytvárať siete a obchodné plánovanie a rozvoj a jeho inovácie mu pomohli získať prvú cenu v ocenení InnoStars Awards 2020. Tento tím používa technológiu hlbokého učenia a vytvoril softvér, ktorý dokáže robiť automatickú segmentáciu anatomických vlastností srdca a funkčné posúdenie a vyhotoviť štruktúrovanú správu pre lekára. Toto je nákladovo efektívnejší a presnejší spôsob diagnostiky ochorení a riadenia liečby, ktorý je mimoriadne dôležitý najmä v období pandémie COVIDu.

6. Podpora ľudí, ktorí prekonali infarkt, zameraná na zjednodušenie ich života

PhoenixOrthosis, výherca tretieho miesta v ocenení EIT Health InnoStars Awards z Maďarska zvyšuje účinnosť procesu rehabilitácie ľudí, ktorí prekonali infarkt. Riešením tejto spoločnosti je aktívna ortéza na kŕče v prstoch, ktorá využíva prevratné technológie a vďaka nim čiastočne obnovuje stratenú funkciu otvárania. Cieľom tímu je skrátiť čas potrebný na prinavrátenie čo najvyššej kvality každodenných činností. Je to 100 % prispôsobené úzke zariadenie navrhnuté tak, aby kedykoľvek podporilo pacienta.

  • „V roku 2020 ovplyvnila pandémia koronavírusu život ľudí a krajiny Európy všetkými spôsobmi, no najviac sa dotkla hospodárstva a zdravotníctva. Tento rok dokázal viac než ktorýkoľvek iný rok, že Európa potrebuje systémy zdravotnej starostlivosti, ktoré sú stabilné, schopné rýchlo sa prispôsobovať rýchlo sa meniacemu prostrediu a sú pripravené na neočakávané situácie. V roku 2020 sme podporili viac než 120 nápadov a tímov zo strednej, z východnej a južnej Európy a poskytli sme im 2,3 milióna eur. Cieľom EIT Health je rozvíjať najlepšie nápady týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, ktoré môžu prispieť k posilňovaniu systémov zdravotníctva a budovaniu udržateľnej ekonomiky v oblasti zdravia v Európe,“ povedal Tamás Békási, manažér pre zakladanie podnikov, výskumný a informačný systém v EIT Health InnoStars.

Do nových edícií programu EIT Health Catapult sa môžete registrovať do 16. marca 2021 tu.

Viac informácií o oceneniach EIT Jumpstarter a InnoStars bude k dispozícii čoskoro na stránke innostarter.eithealth.eu


O EIT Health

EIT Health je nezisková organizácia a jedno z najväčších európskych verejno-súkromných partnerstiev v oblasti inovácií v zdravotníctve. EIT Health, ktorú tvorí približne 150 partnerov, je jedinečnou európskou sieťou špičkových spoločností, univerzít, výskumných a vývojových centier, ako aj nemocníc a ústavov. Úlohou EIT Health je vybudovať ekosystém, ktorý umožní rozvoj zdravotnej starostlivosti pre budúcnosť, aby európski občania mohli žiť dlhšie a zdravšie. EIT Health zdokonaľuje zručnosti zdravotníckych pracovníkov v celej Európe, investuje do najlepších európskych talentov a uľahčuje komercializáciu inovatívnych zdravotníckych produktov/riešení v rámci EÚ. Je to jedna z najväčších verejne financovaných iniciatív v oblasti zdravia, ktorú podporuje Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), orgán Európskej únie. Viac informácií nájdete na: http://www.eithealth.eu.

O EIT Health InnoStars

Zoskupenie InnoStars je jednou zo siedmich geografických oblastí EIT Health. Zahŕňa polovicu Európy vrátane Poľska, Maďarska, Talianska a Portugalska, ako aj ďalšie regióny zahrnuté do regionálnej inovačnej schémy EIT – pobaltské štáty, Chorvátsko, Slovensko, Česká republika, Slovinsko, Grécko a Rumunsko. Ide o skupinu krajín, ktoré boli v Európskej hodnotiacej tabuľke inovácií (EIS) vyhodnotené ako mierni inovátori. InnoStars sa zameriava na podporu podnikania, inovácií a vzdelávania v oblasti zdravotnej starostlivosti, zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia v regióne a na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi, ktoré sú lídrami v oblasti inovácií, a regiónmi, ktoré sa rozvíjajú.

O programe regionálnej inovačnej schémy EIT (EIT RIS)

Regionálna inovačná schéma EIT (EIT RIS) bola vytvorená Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) s cieľom vyrovnať rozdiely medzi regiónmi, ktoré sú lídrami v oblasti inovácií, a regiónmi, ktoré sa rozvíjajú. Program sa realizuje za účasti miestnych stredísk. V oblasti zdravotnej starostlivosti sa program vyvíja od roku 2016 a koordinuje ho EIT Health InnoStars. Program zahŕňa 14 stredísk EIT Health v 13 krajinách východnej, strednej a južnej Európy. Tieto strediská slúžia ako prístupové body k celoeurópskej sieti najlepších univerzít, spoločností a ich projektov. Cieľom programu je inkubovať regióny, v ktorých pôsobí, objavovať ich jedinečné inovačné bohatstvo a zapájať miestnych inovátorov do účasti na paneurópskych programoch a súťažiach.

www.eithealth.eu  | https://eithealth.eu/in-your-region/innostars/

Prevzaté z tlačovej správy EIT Health