Sprievodca správou duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode

Pred vstupom na zahraničné trhy je nevyhnutné chrániť aktíva duševného vlastníctva (DV), ako sú patenty, know-how, ochranné známky alebo dizajny, ktoré tvoria jadro vašej spoločnosti. DV stimuluje inovácie a stane sa pre vás obzvlášť relevantným pri internacionalizácii vášho podnikania.

Strata podnikania, výnosov, reputácie a konkurenčnej výhody spôsobená porušením práv duševného vlastníctva by vás ovplyvnila na pôvodnom aj vývoznom trhu, zatiaľ čo nedostatočná ochrana vašich výtvorov by určite ohrozila vaše podnikanie.

Správna analýza trhu a prijatie vhodnej stratégie DV vám však uľahčia prístup k financiám, čo vám pomôže zvýšiť vaše príjmy a celkovú viditeľnosť. Zámerom tejto príručky je načrtnúť základné kroky, ktoré by ste mali podniknúť v súvislosti so správou IP pred rozšírením podnikania do zahraničia.

Stiahnite si príručku