Supernovas Rocket Up podporí ženy podnikateľky v oblastiach mestskej mobility, agropotravinárstva alebo výroby

Program, ktorý je spoločnou aktivitou EIT Food, EIT Urban Mobility a EIT Manufacturing, pomáha ženám podnikateľkám rozvíjať podnikanie a získať overenie a financovanie svojich produktov a služieb. Budú môcť vstúpiť na nový európsky trh so solídnou stratégiou a novou sieťou kontaktov. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 9. júna 2023.

Program cieli na európske startupy vedené ženami, ktoré pôsobia v oblastiach mestskej mobility, agropotravinárstva alebo výroby a chcú expandovať a rozšíriť svoju spoločnosť na nový trh EÚ.

Ide o 15-týždňový program v trvaní od septembra do decembra 2023, ktorého súčasťou je mentoring šitý na mieru, prístup do siete kontaktov EIT a k iným finančným príležitostiam, viditeľnosť prostredníctvom komunikačných kanálov EIT a tiež prepojenie v rámci siete žien podnikateliek.

Úspešné kandidátky sa dozvedia, ako rozšíriť podnikanie za hranice svojej domovskej krajiny prostredníctvom štruktúrovanej perspektívy a cenných pohľadov a príkladov, ktoré poskytnú odborníci na medzinárodnú expanziu.

Získajú tiež poradenstvo o miestnom trhu, relevantné kontakty a identifikujte potenciálne zainteresované strany pri dosahovaní svojich cieľov vo vašom cieľovom regióne.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 9. júna 2023.

Viac informácií: