Nový program EÚ pre jednotný trh je bude mať rozpočet 4,2 miliárd eur

So sumou 4,2 miliárd EUR na obdobie 2021 – 2027 poskytuje Programe EÚ pre jednotný trh (Single Market Programme) integrovaný balík na podporu a posilnenie riadenia jednotného trhu vrátane finančných služieb. Nariadenie o programe jednotného trhu bude uverejnené v Úradnom vestníku EÚ v nasledujúcich dňoch a bude platiť so spätnou platnosťou od 1. januára 2021.

Nový program jednotného trhu bude podporovať:

  • Lepšie fungovanie vnútorného trhu, a to aj prostredníctvom lepšieho dohľadu nad trhom, celého radu riešení problémov občanov a podnikov, ako je SOLVIT a „Your Europe Portal“, ako aj prostredníctvom posilnenej politiky hospodárskej súťaže, ktorá prispieva k rovnakým podmienkam a dáva podnikom moc;
  • Zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov, najmä malých a stredných podnikov, na doplnenie finančnej podpory poskytovanej prostredníctvom Invest EU;
  • Zabezpečiť európsku štandardizáciu a rozvoj medzinárodných štandardov finančného a nefinančného výkazníctva a auditu;
  • Zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov, podpora záujmov spotrebiteľov a konečných používateľov vrátane finančných služieb, napríklad prostredníctvom európskych spotrebiteľských centier (European Consumer Centres) a bezpečnostnej brány (safety gate), systému rýchleho varovania EÚ pred nebezpečnými nepotravinárskymi výrobkami;
  • Vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín v celom potravinovom reťazci prostredníctvom akcií, ako je napríklad rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) pre nebezpečné potraviny a krmivá;
  • Tvorba a komunikácia vysokokvalitných štatistík o Európe v spolupráci s národnými štatistickými úradmi.

Stiahnite si: Factsheet The Single Market over 2021-2027

Zdroj: Tlačová správa EK