Platforma výsledkov programu Horizont 2020: Potenciál pre investorov i komerčnú spoluprácu

Od minulého roka funguje platforma výsledkov programu Horizont 2020. Cieľom platformy je zabezpečiť, aby sa výsledky výskumu mohli čo najrýchlejšie a najúčinnejšie “pretaviť” do potrebnej inovácie, a ponúknuť investorom nástroj pre nájdenie vhodných investičných príležitostí, prípadne rozvinúť iný typ spolupráce.

horizon-results-platform-0

Projekty vykazujú tzv. Kľúčové využiteľné výsledky (KER – Key Exploitable Results), ktoré majú vysoký potenciál následného využitia v nadväzujúcich výrobkoch, procesoch, riešeniach, ďalším výskumu, vzdelávania či ako príspevok k politikám.

Investori si môžu vyhľadať projekty napríklad podľa:

  • požiadaviek na finančnú podporu od investora
  • pripravenosti na investora
  • stavu produktu / služby pre komerčné využitie (posúdenie TRL úrovne)
  • typu radikálnej prelomové inovácie

Platforma je umiestnená na portáli Európskej komisie pre finančné príležitosti a tendre (Funding and Tenders Opportunities Portal), ktorý ponúka stále viac funkcií a poskytuje veľmi rozsiahle spektrum informácií nielen pre program Horizont 2020.

V rámci programu Horizont 2020 nájdete niekoľko rubrík:

Okrem programu Horizont 2020 môžete nájsť aj výsledky ďalších programov:

Zdroj: Európska komisia, EEN.cz