Príklady projektov programu COSME na podporu podnikania

Od roku 2014 poskytol program COSME viac ako 70 miliónov EUR na financovanie projektov zameraných na podporu podnikania formou školení, mentorstva a poradenstva podnikateľom a napomáhaním rastu startupov.

Pozrite si niekoľko iniciatív COSME, ktoré sa zameriavajú na podnikateľské vzdelávanie, regionálnu a odvetvovú podporu alebo venujú osobitnú pozornosť potrebám migrantov a žien-podnikateľiek. Prehľad vybraných 9 projektov nájdete tu.

Program COSME sa v novom období (2021-2027) stane súčasťou Programu EÚ pre jednotný trh.