Nové ponuky do projektov a technologické požiadavky hľadajú partnerov (Február 2018)

K začiatku februára 2018 som pre vás pripravil výber nových a aktuálnych:

  • 37 ponúk do projektov programu Horizont 2020, resp. ďalších programov, kde sa pripravujú konzorciá a stále sa hľadajú partneri,
  • 31 technologických požiadaviek, kde sa hľadajú dodávateľa riešení alebo služby, ktoré by mali byť realizované vo forme priamej komerčnej dodávky.

Continue reading “Nové ponuky do projektov a technologické požiadavky hľadajú partnerov (Február 2018)”