Webinár: Horizont Európa pre začiatočníkov – podpora inovácií v pilieri Inovatívna Európa (15.2.2022)

V rámci série podujatí Horizont Európa pre začiatočníkov vás pozývame na webinár zameraný na predstavenie príležitostí, ktoré ponúka 3. pilier Inovatívna Európa v programe Horizont Európa. Podujatie organizuje Národná kancelária Horizontu v spolupráci so sieťou Enterprise Europe Network a je určené pre malé a stredné podniky, univerzity, výskumné pracoviská a tiež zástupcov priemyslu a inovačného ekosystému.

Účastníkom sa predstavia schémy Európskej rady pre inovácie (EIC) na podporu prelomového výskumu a inovácií, výzvy pre podpornú inovačnú infraštruktúru v rámci Európskych inovačných ekosystémov (EIE) či grantové možnosti Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).

So svojimi skúsenosťami sa podelí úspešný riešiteľ projektu podporeného v rámci EIT Health. Odznejú aj aktuálne informácie o programe Eurostars 3 a možnostiach účasti v kaskádových výzvach projektov Horizont 2020, ktoré pokrývajú menšie granty s vyššou mierou úspešnosti.

Podujatie sa uskutoční online 15. februára 2022 v čase 13:00 – 15:00 h.

Program podujatia (PDF)

Registrácia na podujatie (dole na stránke pod textom)