EU Industry Days: Hlavné podujatie EK pre priemysel (8.-10.2.2022)

EU Industry Days sú každoročnou vlajkovou loďou Európy, ktorá prezentuje priekopníkov priemyslu a prebiehajúce diskusie o priemyselnej politike a zároveň zlepšuje vedomostnú základňu európskeho priemyslu.

Je to hlavná platforma na diskusiu o výzvach priemyslu a na spoločný rozvoj príležitostí a politických reakcií v rámci inkluzívneho dialógu so širokým spektrom zainteresovaných strán.

Vydanie na rok 2022 sa uskutoční v hybridnom formáte v Bruseli medzi 8. a 11. februárom 2022 a bude stimulovať diskusie v priemyselných ekosystémoch o ich zelenej a digitálnej transformácii s cieľom podporiť posilnenie odolnosti spoločností EÚ (vrátane MSP).

Viac informácií a registrácia