Program Eurostars spustí výzvu pre inovatívne MSP

Eurostars je finančný program, ktorý podporuje inovatívne MSP a projektových partnerov (veľké spoločnosti, univerzity, výskumné organizácie a iné typy organizácií) financovaním medzinárodných projektov spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Organizácie z 37 krajín môžu získať prístup k verejnému financovaniu medzinárodných projektov spolupráce v oblasti výskumu a vývoja vo všetkých oblastiach. Výzva bude otvorená od 21.1. do 24.3.2022.

Žiadosť o projekt výskumu, vývoja a inovácií môžete podať medzi 21. januárom 2022 a 24. marcom 2022 o 14:00 SEČ. Vaše projektové konzorcium musí mať vedúcu úlohu inovatívneho MSP, ale môže zahŕňať aj iné typy organizácií, ako sú veľké spoločnosti, univerzity, výskumné organizácie a ďalšie.

Viac informácií o výzve