10 najčastejších chýb v správach európskych projektov

Európska komisia v snahe mať rok 2016 bez chýb (v rámci akcie: 2016, the Error-Free Year) zosumarizovala najčastejšie chyby v európskych projektoch v rámcových programov pre všetkých čo realizujú projekty z programu Horizont 2020 alebo 7.RP. Tu je 10 najčastejších chýb a problémov:

  1. Vykazované náklady sú neopodstatnené, resp. nemajú súvis s projektom
  2. Tretie strany projektu a subdodávky
  3. Odpisovanie hmotného investičného majetku
  4. Modely pre nepriame náklady
  5. Neoprávnené náklady zahrnuté v nepriamych nákladoch
  6. Kalkulácie produktívnych hodín
  7. Vykazovanie hodín strávených na projekte
  8. Použitie priemerných personálnych nákladov
  9. Platby pre majiteľov a manažérov vo firmách
  10. DPH

Prečítajte si list šéfa DG Research and Innovation R.J.Smitsa s podrobnejšími informáciami…